Zaščitena geografska označba

Zaščitena geografska označba Ptujski luk – pridelano na Ptujskem polju

Ptujski lük je v Evropi zaščiten s certifikatom zaščiteno geografsko označbo pridelan na Ptujskem polju. Geografska označba pomeni, da Ptujski lük prihaja iz območja, po katerem se imenuje, upošteva pogoje in načine pridelave, označevanja, trženja in izvajanja internega nadzora.

Zaščiteno geografsko označbo prepoznamo po logotipu »zaščitena označba« in »zaščitena geografska označba«. Ptujski lϋk spada med zaščitena živila, kaj dokazuje logotip »zaščitena živila«.
 

                

 

Postopek pridobitve certifikata »zaščitena geografska označba«

Ko se kmetijski pridelek oz. živilo zavaruje kot geografska označba pomeni, da pridelek oz. živilo izvira z določenega geografskega območja, ima posebno kakovost, ugled oz. druge lastnosti, ki izvirajo z določenega geografskega območja.

Geografska označba je strogo vezana na določeno območje, saj to določa njeno vsebino in pomen. Poleg tega mora imeti tudi določene kakovostne lastnosti, ki so odvisne od določujočih značilnosti prvin tega kraja.

Združenja pravnih ali fizičnih oseb, zbornice, občine, širše lokalne skupnosti ali državni organi lahko vložijo zahtevo za pridobitev geografske označbe in jo pridobijo z registracijo. Postopek zaščite in pridobitve certifikata poteka v dveh fazah.

V prvi fazi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) zaščiti ime. V ta namen mora vlagatelj pripraviti vlogo, ki jo MKO posreduje v pregled različnim strokovnim institucijam in strokovnim komisijam, katerih člani so slovenski strokovnjaki za  posamezna področja. Po pozitivnem mnenju strokovnih institucij in strokovne komisije, ministrstvo zaščiti kmetijski pridelek ali živilo in potrdi t.i. specifikacijo.

V drugi fazi certifikacijski organ ugotavlja skladnost proizvodnje  zaščitenih proizvodov s specifikacijo (t. i. certificiranje). Če je proizvodnja pri posameznem proizvajalcu skladna s specifikacijo, certifikacijski organ izda certifikat, ki je dokaz, da je proizvod, ki uporablja zaščiteno ime, res avtentičen. Proizvajalci morajo certifikate obnavljati enkrat letno.
(Vir: Povzeto po MKO)
 

Kontakt

Slovensko združenje
za integrirano pridelavo zelenjave
Vinarska ulica 14
2000 Maribor
tel.: 051 217 435
e-mail: info@zelenjava-pikapolonica.si

© Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave  |  Vse pravice pridržane  |  Produkcija: Verus, 2014 | Oblikovanje: Studio 8