Kontaktni podatki:
Erhatič Janko
Osluševci 41
2273 Podgorci
tel.: 041 604 251
info@kmetija-erhatic.si
 

Erhatič Janko

Kmetija Erhatič od leta 2007 prideluje po načelih integrirane pridelave. Nosilec KMG je od leta 1994 Janko Erhatič. Usmerjena v panogo živinoreje, poljedelstva in delno vrtnin ter obsega 24ha obdelovalnih zemljišč.

Družina Erhatič na kmetiji trenutno redi 10 krav molznic, ter ostalo govedo. Kmetija šteje 4 družinske člane.

Strankam zmeraj nudimo, najboljšo kvaliteto pridelkov predvsem pri ptujskem lüki, krompirju in rdeči pesi kateri zahtevajo od nas največ pozornosti.
 

Kontakt

Slovensko združenje
za integrirano pridelavo zelenjave
Vinarska ulica 14
2000 Maribor
tel.: 051 217 435
e-mail: info@zelenjava-pikapolonica.si

© Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave  |  Vse pravice pridržane  |  Produkcija: Verus, 2014 | Oblikovanje: Studio 8